skip to Main Content
Over…

De Cultuurprijs Woerden is een prijs voor het stimuleren van bestaande en veel belovende nieuwe initiatieven op cultureel gebied in de gemeente Woerden. De prijs wordt sinds 1995 elke twee jaar uitgereikt aan een persoon, groep of instantie in de gemeente Woerden, die zich heeft ingezet voor de cultuur.

De Cultuurprijs Woerden is er voor iedereen, professioneel of amateur, in Woerden, Harmelen, Kamerik of Zegveld. Iedereen die, alleen of in groepsverband of via een instelling, een bijdrage heeft geleverd of nog steeds levert aan de cultuur in de gemeente Woerden kan voor de prijs in aanmerking komen. Je moet echter wel voorgedragen zijn!

In de statuten van de Stichting Cultuurprijs Woerden wordt cultuur als volgt omschreven:

  • Letterenproza, essay, poëzie, toneelstukken en journalistiek
  • Toegepaste kunstindustriële vormgeving, fotografie, keramische- en edelsmeedkunst
  • Podiumkunstenzoals toneel-, toon- en dansante kunst
  • Beeldende kunstenschilderkunst, beeldhouwkunst, tekenkunst en grafische kunst
  • Overige Cultuurvormen

De Stichting

De Stichting stelt zich ten doel: Het uitreiken van de tweejaarlijkse cultuurprijs en de tweejaarlijkse aanmoedigingsprijs aan een persoon, groep of instelling die zich verdienstelijk heeft gemaakt en innoverend is geweest op het gebied van de cultuur binnen de gemeente Woerden. 

Het bestuur van de stichting benoemt hiervoor een jury die geen leden van het bestuur van de stichting zijn. De jury beoordeelt onafhankelijk van het bestuur van de stichting de voordrachten, en nomineert hieruit vier à vijf kandidaten. Uiteindelijk wijst de jury één van de genomineerden als winnaar aan.

Het bestuur van de stichting kiest zelf om het jaar de winnaar van de (per 2019 in het leven geroepen) Cultuur Aanmoedigingsprijs.

Bestuursleden:

  • Marianne de Goeij
  • Dominique Topper
  • Bart van Sambeek

De Cultuurprijs Woerden bestaat uit een trofee, een geldbedrag en een oorkonde. De prijs wordt ter beschikking gesteld door de Gemeente Woerden.

0

Inwoners in de gemeente Woerden
(Woerden, Harmelen, Kamerik en Zegveld)

Back To Top