skip to Main Content

Even voorstellen: Emmy Luidinga

Kunst en cultuur is altijd bepalend geweest in mijn leven. Al in mijn jeugd heb ik actief deelgenomen aan toneel, zang en dans.
Maar ook vele vormen van beeldende kunst spraken mij aan en ik wilde met kinderen werken, de opleiding Creatieve Handvaardigheid gaf mij bevoegdheid tot lesgeven. Gestart in het jeugdwerk, waar ik alle vrijwilligers aanstuurde activiteiten te ontwikkelen en jeugdkampen organiseerde. Het resulteerde in het werk in een meisjesinternaat van CRM voor puberteitsproblemen. Vanuit die ervaring met pedagogische en psychische problematiek ben ik pedagoog/orthopedagoog geworden. Daarna ben ik 32 jaar werkzaam geweest in de gezondheidszorg in het WKZ en op de kinderafdeling in het Hofpoort ziekenhuis in Woerden, om met artsen en verpleegkundigen een positief leefklimaat te ontwikkelen voor herstel van ziek zijn naar het beter worden. Waar naast goede voorlichting en begeleiding ook creativiteit een belangrijke rol speelde.

Wij zijn in 1972 in Woerden komen wonen met onze twee kinderen, waar mijn man Gerrit Luidinga begon als directeur van de Andersenschool.
Vanwege zijn bijdrage aan het bevorderen van kunst en cultuur in de breedste zin van het woord, is hij ook twee keer genomineerd geweest voor de Cultuurprijs. In 2017 is, omdat hij al een lange tijd ziek was en niet bij de prijsuitreiking aanwezig kon zijn, een prachtige film gemaakt door Wijnand Brak, waarin hij een kijkje geeft in zijn wereld en een aantal van zijn gedichten voordraagt. Deze film is onze cultuurprijs, temeer na zijn overlijden in april 2019.

Ik was dan ook blij verrast om gevraagd te worden als jurylid voor de Cultuurprijs. Ik ben nog altijd actief in de beeldende kunst, o.a. heb ik een aantal jaren in het bestuur gezeten van het Cultuurplatform en in die periode een bijdrage geleverd aan het Cultuurcafé. Het uitdragen van kunst en cultuur is van levensbelang voor een bredere kijk op de wereld om ons heen, geeft inzicht in alle fantastiche mogeljkheden zowel van individuele kunstuitingen, maar ook samenwerking in groepsverband op gebied van zang, dans,muziek, podiumkunst, fotografie, beeldende kunst en het organiseren van festivals en evenementen. De Cultuurprijs is een bekroning en waardering van Woerdenaren voor Woerdenaren die een bijdrage hebben geleverd aan het verhogen van het culturele klimaat in Woerden, waaraan jong tot oud kunnen deelnemen. Het doel is ook te blijven stimuleren om het culturele klimaat op een nog hoger plan te brengen en uit te dragen: ‘Woerden de stad voor Kunst en Cultuur’.

Back To Top